The Work van Byron Katie

Onderzoek je stressvolle gedachten en vertrouw je toe aan je werkelijkheid

(in afwachting van bewerking van deze pagina, zie kennisgeving Home)

Vormen waarin ik training in The Work aanbied:

  1. Workshops
  2. Doorgaande leerbijeenkomsten

Ik organiseer workshops op verzoek indien er zich vier belangstellenden hebben gemeld. Heb je belangstelling om deel te nemen aan één van onderstaande workshops en/of wil je de organisatie ervan op je nemen, dan kun je mij dit laten weten via het contactformulier.

  • Workshop: The Work: een introductie. Deze workshop biedt basiskennis en oefening in vaardigheden om zelfstandig The Work te doen.
  • Workshop: The Work: verdiepingstraining. Deze verdiepingstraining heeft twee aandachtsgebieden: het onderzoeken van je stressvolle gedachten over The Work en een verkenning van de omkering van de gedachte bij nummer 6 van het werkblad Oordeel over je naaste.
  • Doorgaande leerbijeenkomsten: Deze bieden verdieping en ondersteuning bij het zelfstandig The Work doen. Afhankelijk van wat zich aandient, wordt er afwisselend gezamenlijk in de groep of in tweetallen gewerkt. Er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Individuele begeleiding:

Een sessie waarin ik je begeleid bij het doen van The Work duurt andehalf uur.

Byron Katie: Een open geest is een open hart. Een gesloten geest is een gesloten hart.

The Work van Byron Katie is een eenvoudige en krachtige manier om stressvolle gedachten te onderzoeken op hun werkelijkheid. Het is een vorm van meditatie. Vanuit de stilte in jezelf, laat je de antwoorden opkomen. Op deze wijze kan de mind zich verruimen en blijf je niet rondcirkelen in bekende gedachtepatronen en overtuigingen.

Aanwezig zijn bij wat er is

Door The Work te doen ga je niet op zoek naar bevredigende antwoorden. Evenmin probeer je een bepaalde gedachte met een andere gedachte te verdringen. Het is een onderzoek van de eigen werkelijkheid, zonder motief. Daardoor verschuift je perspectief als vanzelf.

Onderzoek vraagt open aandacht, aandacht schept bewustzijn, bewustzijn werpt nieuw licht in jouw wereld.

Byron Katie: Niet ík laat mijn gedachten los. Ik ontmoet ze met ze onderzoekend te bevragen, dan laten ze mij los.

“Niemand weet hoe je los moet laten, maar iedereen kan precies leren hoe een stressvolle gedachte te bevragen. Als je bijvoorbeeld overstuur bent en het lijkt onmogelijk om dat gevoel los te laten, dan kun je de gedachten bevragen die zeggen: “Ik ben niet veilig” “Ik kan dit niet” “Ze had niet bij me weg moeten gaan” “Ik ben te dik” “Ik heb meer geld nodig” “Het leven is oneerlijk”. Na het stellen van de vragen ben je nooit meer dezelfde. Je kunt uiteindelijk iets of niets doen, maar hoe het leven zich ook ontvouwt, jij komt van een plek met meer vertrouwen en vrede. En uiteindelijk, als eenmaal je geest helder wordt, begint het leven moeiteloos zichzelf te leven door jou, met vreugde en vriendelijkheid.”
Steven Mitchell

Byron Katie: De kracht is daar waar je het zelf ontdekt.

Om vertrouwd te raken met The Work en attent te zijn wanneer je gedachten afdwalen en uitweiden in verhalen, is begeleiding door een ander een verrijkende ervaring.

Voor reacties van deelnemers aan de trainingen van Het Zesde Geluk klik hier.

Voor meer informatie over The Work van Byron Katie.