Cultuur van de Stilte

Inkeer in stilte

Inkeer in de stilte is een praktijk die in alle tradities waar de mens de innerlijke werkelijkheid verkent, wordt beoefend. Daarmee stelt men zich open voor de ander, het andere in zichzelf. Zo wordt zichtbaar, voelbaar en vertrouwd vanuit welke achtergrond je uitreikt naar de ander in de samenleving waar je deel van uitmaakt.

Kees Moerbeek

Kees Moerbeek

Vrede

Vrede is te verwerkelijken door onverschrokken
jezelf en de ander onder ogen te komen
in kracht en machteloosheid,
in liefde en wanhoop
en je bewust te zijn
wat de aard van je antwoord is
op wie en wat je waarneemt.

Moge je in vrede zijn.

Gelegenheid tot stilte-meditatie / contemplatie / lege aandacht / pure aanwezigheid…

Een laagdrempelige mogelijkheid om samen met anderen stilte-meditatie te beoefenen, biedt Stadsverlichting.

Nijmegen Zwanenveld, bijna wekelijks op vrijdagavond van 19:15 – 20:45 uur, zie hier.

Nijmegen, Vredesweek 2016

Vredesweek 2016, zie website agenda Walk of Wisdom
Maandag 19 september 2016, Cultuur van de Stilte in de Sint Nicolaaskapel op het Valkhof te Nijmegen, van 11.30 tot 17 uur (gedeeltelijke deelname is mogelijk). Zie verder hier.