Reacties van deelnemers

Over de training Oprecht communiceren:

De training helpt mij bij het leren communiceren i.p.v. vechten / ruziën, miscommunicatie. Een eyeopener was het voor mij hoe ik kijk, luister en waarneem en daarop reageer.

Ik heb ontdekt dat een oefening die over een relatief onschuldig incident ging, aan heel erg basale behoeften kan raken.

Het biedt mij ruimte en mildheid t.a.v. “ons mensen”, dat we in staat zijn om ons in de knoop te werken en ook om die knoop weer te ontwarren.

Het proces van waarnemen, voelen, behoefte en verzoek was een soort eyeopener voor me. Vooral het opspeuren van de behoefte daarbij was belangrijk en gaf stroming waar ik vroeger vaak vast bleef zitten.

Het is een ontdekkingsreis naar binnen geweest (en nog).
Heel nuttig om stil te staan bij de waarneming (hoe subjectief die is: dat was me wel bekend: het opnieuw realiseren verrijkend), het palet van gevoelens … Dat die nogal kunnen veranderen (flexibel, niet star). Het labelen van gevoelens en vervolgens het weer loslaten!
De behoeften onder de gevoelens te zien en dit te voelen!
Het is een ontdekking voor mij te realiseren dat ieder mens dezelfde behoeften heeft, ik had de overtuiging dat die heel verschillend zouden zijn.
De mogelijkheid tot verzoeken is tevens een ontdekking en merk dat ik dat te weinig doe bij belangrijke behoeften (ook omdat ik die niet kende).
Het proces van GC maakt het mogelijk om eerlijk naar mezelf te kijken.
Ik zie dat ik veroordeel! En in algemeenheden spreek (om onbewust mijn eigen verantwoordelijkheid niet te nemen).

Door mijzelf aandacht te geven en de verschillende innerlijke processen te herkennen en erkennen, kan ik accepteren dat ik niet perfect hoef te zijn.

Over de begeleiding:

Ik vond Anja het op een fijne manier doen, ik voelde me niet opgelaten en had het idee dat ze veel kennis en kunde heeft, waardoor ik me veilig voelde.

Ik waardeer vooral de helderheid en de structuur die ze aanbrengt.

Open, oprecht, zeer invoelend, met humor, vriendelijk, eerlijk, uit het leven grijpend.

Super, de nieuwe manier waarop hetzelfde materiaal van GC wordt gepresenteerd, waardoor het weer anders gaat werken. Aansprekend! De uitleg / de stappen van mededogen.

Aanvullende noot

Naast deze lovende woorden ontvang ik ook verzoeken en suggesties om tegemoet te komen aan een behoefte die in een bepaald moment niet is vervuld. Deze zijn voor mij een welkome ondersteuning bij mijn ontwikkeling als trainer. Ik kan groeien in mij afstemmen op wat er bij de ander leeft en in verbinding de mogelijkheden en grenzen van hetgeen ik te bieden heb meer helder aangeven.
Een workshop schept de gelegenheid om aan de hand van eigen ervaring inzicht op te doen en oefenmateriaal te verkennen. Om je verder te ontwikkelen is het nodig dat je zelf hiermee aan de slag gaat en eventueel ondersteuning hierbij zoekt. Dan leer je jezelf als muziekinstrument bespelen.