Communiceren vanuit mededogen

Gebaseerd op Geweldloze Communicatie
van Marshall Rosenberg                   

Neem met open hart je plek in

(in afwachting van bewerking van deze pagina, zie kennisgeving Home)

In de training oprecht communiceren leer je ervaringsgericht nieuwe inzichten en vaardigheden om vanuit een hartsverbinding tot meer bevredigende relaties te komen zowel met jezelf als met anderen.

Vormen waarin ik training aanbied:

  1. Workshops
  2. Doorgaande leerbijeenkomsten

Ik organiseer workshops op verzoek indien er zich vier belangstellenden hebben gemeld. Heb je belangstelling om deel te nemen aan één van onderstaande workshops en/of wil je de organisatie ervan op je nemen, dan kun je mij dit laten weten via het contactformulier.

  • Workshop: ‘Luisteren naar jezelf én de ander’: introductie in de basisprincipes van Geweldloze Communicatie. We nemen elementen die onze communicatie mede bepalen, onder de loep. Zo ontdekken we hoe we het lijntje met onszelf en de ander kunnen ontdoen van ruis om vanuit liefdevolle kracht tot oprechte communicatie te komen. De basisprincipes bieden handvatten om je eigen gevoelens en behoeften, alsmede die van een ander beter te verstaan en je handelen er op af te stemmen.
  • Workshop: ‘Ontdekken van het hart’: ontwikkelen van mededogen door te leren luisteren naar wat jou en de ander beweegt en te ervaren wat er tussen staat. Hoe kom je van kennis van principes tot een levend en vaardig bewustzijn? Deze workshop bouwt voort op de introductie.
  • Workshop: ‘Als woorden pijn doen’: feedback ontvangen en geven. Hoe kun je ter harte nemen wat een ander zegt en er je voordeel mee doen? Hoe kun je mededogend blijven als je je hart wilt luchten? Voor het volgen van deze workshop is het nodig dat je bekend bent met de basisprincipes van Geweldloze Communicatie en je je verdiept hebt in hoe mededogen daarbij een rol speelt.
  • Doorgaande leerbijeenkomsten ter verdieping van inzicht en ervaring door studie en oefening. Voor informatie hierover kun je contact met mij opnemen.

Marshall Rosenberg: Je komt in contact met de creatieve kracht van mededogen wanneer geweld of angst niet langer het hart beheerst.

Ik kan liefdevol in mijn kracht staan als ik mij bewust ben van wat mij beweegt zonder te oordelen. Dat vraagt om het ontwikkelen van de kunst van het onderscheiden.

Geweldloze communicatie: open staan voor wat er in jezelf leeft en wat er leeft in de ander, met de intentie bij te dragen aan het leven en zo nodig concrete verwachtingen los te laten.

Marshall Rosenberg:
De soefidichter Rumi schreef eens: ‘Voorbij goed en kwaad ligt een andere dimensie. Daar zal ik je ontmoeten.’ Levensvervreemdende communicatie verstrikt ons echter in een wereld van goed en kwaad, een wereld vol oordelen; het is een taal vol woorden die mensen en hun handelingen classificeren en in tweeën delen. Als we deze taal spreken, oordelen we anderen en hun gedrag door ons bezig te houden met wie goed, slecht, normaal, abnormaal, verantwoordelijk, onverantwoordelijk, intelligent, dom etc. is.

Marshall Rosenberg:
Ik ben veel meer van het leven gaan genieten door alleen maar te horen wat er in het hart van mensen omgaat en me niet bezig te houden met wat er in hun hoofd omgaat.

Voor meer informatie over NVC

Voor reacties van deelnemers aan de trainingen van Het Zesde Geluk klik hier.