Werkvormen

Een open hart erkent vele wegen tot zelfverwerkelijking

Enkele wegen die ik heb verkend, reik ik aan ter oriëntatie.

Als gemeenschappelijke noemer heb ik daarin ontdekt

de vreugde die door al het leven tot uitdrukking komt daar waar ik aanwezig ben in en bij wat is

de bereidheid om onvoorwaardelijk te ervaren hoe ik het leven hier nu concreet als menselijk persoon beleef en hetgeen op mij toekomt

het herkennen en ontmaskeren van gehechtheden die niet langer vruchtbaar zijn

het bewustzijn van een dragende grond waarin het leven in vrede is en van waaruit nieuwe werkelijkheden ontstaan

het leven in vertrouwen aan hetgeen mij beweegt en geduld voor de eigen wijze waarop het zich ontvouwt