Oogsten

Een herfstwind

Mijn laatste nieuwsbericht is van voor de zomervakantie. De behoefte om de leegte toe te laten, heeft zich verdiept. In stilte bezie ik de oogst. Zoals nu in de herfst de temperatuur de bladeren doet verkleuren en deze met een zucht van wind loskomen van de boomtakken, ben ik gewaar hoe innerlijk bij mij het tij zich heeft gekeerd. De uitgaande beweging die ik heb gemaakt, is over haar keerpunt. Voorlopig wil ik alleen trainingen geven op verzoek van belangstellenden. … [tekst verwijderd]

Laven aan een feest van herkenning

Ik merk hoe de leegte een bedding creëert, doordat ik mij laaf aan een feest van herkenning.
Dit voorjaar, in mijn enthousiasme bij het luisteren naar lezingen van Adyashanti over True Meditation heb ik meteen een link op mijn persoonlijke website geplaatst. De afgelopen paar weken heb ik audio en video opnamen via zijn website beluisterd en ontdek ik wat er nog meer te vinden is op YouTube.
De wijze waarop Adyashanti spreekt over bewustzijn en spiritualiteit spreekt mij aan door de eenvoud, helderheid en het relativerende karakter. Het resoneert met hoe ik de werkelijkheid beleef. Hierdoor kom ik tot een diepere verzoening met het leven in een in- en uitgaande beweging en de uitdrukking ervan in mijn persoonlijk verhaal.
Het is misschien wel dankzij de handen en voeten die dit bewustzijn heeft gekregen met het beoefenen van The Work en Nonviolent Communication dat ik vreugde beleef aan hoe Adyashanti er vanuit zijn perspectief op voor hem eigen wijze uitdrukking aan geeft. De vreugde komt voort uit het samenvallen van vele vormen tot één geheel dat werking heeft.

Het mooie van de benadering vanuit The Work en Nonviolent Communication vind ik dat deze vormen relatief laagdrempelig zijn. Je hoeft niet geïnteresseerd te zijn in spiritualiteit om erdoor aangesproken te worden. Het is een verrijkende ervaring wanneer je tot nieuwe ontdekkingen komt over jezelf en anderen.

Geen van de benaderingen is een methode om te krijgen wat je denkt te willen. Hoewel dat en passant wel kan gebeuren. Ze bieden een klankbord waarmee je eigen ongekende werkelijkheid gaat resoneren waardoor je voeling krijgt met de wijsheid van het hart. Je perspectief op het leven verandert hierdoor. Dat kan even wennen zijn. Daarom is het weldadig wanneer je je af en toe kunt laven aan herkenning.