Meditatie en gebed

Vanuit het hart de geest verkennen

Herken je het verlangen van een vrije geest vanuit een open hart?
Voor tijden waarin gedachten en gevoelens alle kanten op kunnen gaan en ons in de greep kunnen houden, is het zinvol om te oefenen de geest te ontspannen.

Vanaf medio april 2020 t/m februari 2022 heb ik op vrijdagavond via internet een meditatie en gebed begeleid. Op 12 november 2021 en 11 februari zijn hiervan opnamen gemaakt. Mocht je belangstelling hebben, dan kun je de opnamen opvragen via het contactformulier. Ze worden je dan gratis toegestuurd via WeTransfer. Een meditatie duurt ongeveer 40 minuten. Het is een gelegenheid om je geest en hart te verkennen, zodat je met onderscheidend vermogen je weg kunt vervolgen. Ben je benieuwd naar wat jou beweegt?
De meditatie richt zich op het wekken van de open ruimte van gewaar zijn vanuit het hart en wordt gevolgd door een gebed voor zelfaanvaarding en ontvankelijkheid voor wat is. Er zijn enkele perioden van stilte.

Met herhaling komt verdieping

P.S. Reactie van deelnemers

-o-o-o-o-

Over de meditatie

Ken je dat? Kramp in je hand en pas kunnen ontspannen nadat je een vuist hebt gemaakt. Datzelfde principe kun je toepassen om te ontspannen in de geest: eerst gerichte aandacht en dan loslaten.

Voorbereiding

Ga zitten met een rechte rug in een houding die wakkerheid bevordert. Ben je bewust van je ademhaling. Laat deze landen in je buik. Nodig het bewustzijn uit om vanuit de hartstreek gewaar te zijn.

Meditatie

Richt de aandacht op het horen. Neem waar. Benoem zo nodig wat je gewaar bent. Laat na enige tijd de focus op het horen los. Ontspan in de open ruimte van gewaar-zijn.
Richt daarna de aandacht op het zien en volg dezelfde aanwijzingen met betrekking tot het zien. Ga zo verder met achtereenvolgens smaken, ruiken, voelen – fysiek en emotioneel –, en tot slot het beeldend vermogen of het denken (indrukken, herinneren, associëren, duiden, uitdrukken).
Laat het bewustzijn vrij in de open ruimte van gewaar-zijn. Neem waar hoe het leven zich ontvouwt.

Het gebed (twee varianten)

Het Zesde Geluk

Moge ik mijzelf volkomen aanvaarden,
met heel mijn hart.
Moge ik dit moment van leven
met …………… (wat zich aan/in mij voordoet)
liefdevol ontvangen
en moge ik bereid zijn de weg daar doorheen
volledig te ervaren
vanaf de oorsprong tot de bestemming
en het loslaten op het moment van afscheid
waarin het leven mij verder leidt.

-o-o-o-

Het Zesde Geluk

Ik aanvaard mijzelf volkomen
en met heel mijn hart.
Liefdevol ontvang ik dit moment van leven
met …………… (wat zich aan/in mij voordoet)
en ben bereid de weg daar doorheen
volledig te ervaren
vanaf de oorsprong tot de bestemming
en het los te laten op het moment van afscheid
waarin het leven mij verder leidt.