Lectio Divina

Een mens kan snakken naar taal, naar woorden en beelden waarin zijn ziel zich aangesproken en in het moment geborgen weet.

Ervaar je het uit jezelf opdiepen van wat je beweegt ook als voedend?

VOORLOPIG WORDT DEZE ACTIVITEIT NIET GEORGANISEERD

Dan nodig ik je uit voor een bijeenkomst waarin we reflecteren op onszelf aan de hand van een tekst uit Het Zesde Geluk, Een eigenzinnig gebedenboek. Wat springt er voor je uit? Hoe word je erdoor geraakt? Word je er blij van? Wringt het? Wat licht er op in je eigen leven? Waartoe nodigt het uit?
Door je hierover uit te spreken, krijgt je ziel vleugels en inspireren we elkaar.

Zie hier voor de eerstvolgende gelegenheid om al bezinnend bij elkaar te komen.

Lectio Divina verwijst naar de omgang met een tekst in fases van lezen, bevragen, bezinnen en openen voor doorwerking.