Gedichten

Naakte ontmoeting

Ik voel dat ik leef
als ik uitdrukking geef
aan het leven
zoals het in mij beweegt.

Het is heel intiem
te vertolken mijn ziel en zaligheid
wat mij tot vrede stemt
én wat mij spijt.

Niets wil het Leven verhullen;
angst, pijn, schoonheid en vreugd,
vanuit de toppen van mijn longen
wil het door mij worden bezongen.
Die erkenning doet het Leven deugd.

Het is als de ontmoeting
met een geliefde zo naakt
verlangend te worden aangeraakt.

Anja Strik

 

Van drie zangen …

Van drie zangen de eerste
En van de eerste een fragment.
Vraag niet waar het geheel is,
Aanvang en end.

Want alles is fragment.

Al door het zeggen van het woord
Deelt men, scheidt men en schendt
Het alomvattende, dat men niet kent,
Dat ik aanwezig weet of alleen maar vermoed,
Dat ik niet uitspreken kan en toch uitspreken moet,
Dat mij beheerst en mij te luisteren gebiedt.
Maar als ik zoek en luister, dan vind ik het niet.

Een troost blijft:

Er is in ieder woord een woord,
Dat tot het onuitspreekbare behoort;
Er is in ieder deel een deel
Van het ondeelbare geheel,
Gelijk in elke kus, hoe kort,
Het hele leven meegegeven wordt.

Abel Herzberg

 

Wees geduldig

Wees geduldig
met al het onrustige
in je hart

Leef je vragen

En misschien leef je dan
ongemerkt
op een dag
de antwoorden tegemoet

Rainer Maria Rilke

 

EK MOES DEUR BAIE PYN…

Ek moes deur baie pyn om mens te word,
om in myself die wyer Self te herken;
my dure nardussalf was uitgestort
eer ek die ryker erfenis kon wen

waarna my eenling-siel wanhopig stry
of wat hy trots versmaai: eers toe my gees
net daar was om my liggaamspyn te ly
het ek geleer om mens, om vrou te wees,

een uit die effe menigte. Blydskap,
so sterk en rustig soos ‘n groot, stil man,
het oor die drumpel van my hart gestap
en daar geen hoë waan of bitter wens
gevind. Ek het my opeens ontdek: voortaan
nie meer, goddank! half-god, half-gek, maar mens!

Elisabeth Eybers

 

Zengezegde

Wie de weg zoekt, zal hem niet vinden.
Wie hem niet zoekt, zal hem ook niet vinden.
Wie hem wil leren, zal hem niet kunnen leren.
Wie hem niet wil leren, kan hem ook niet leren.
Wees open en wijd als de hemel en je bent al op de weg.

(bron onbekend)

 

Gods antwoord

Ik vroeg om kracht, opdat ik mijn doel zou kunnen bereiken;
ik werd zwak geschapen, opdat ik zou leren nederig te gehoorzamen.
Ik vroeg om gezondheid, opdat ik grotere dingen zou kunnen doen;
ik kreeg ziekelijkheid, opdat ik betere dingen zou kunnen doen.
Ik vroeg rijkdommen, opdat ik gelukkig zou kunnen zijn;
ik kreeg armoede, opdat ik wijs zou zijn.
Ik vroeg om macht, opdat ik de lof der mensen zou krijgen;
ik kreeg zwakheid, opdat ik de behoefte aan God zou voelen.
Ik vroeg om alle dingen, opdat ik van het leven zou kunnen genieten;
ik kreeg het leven, opdat ik van alle dingen zou kunnen genieten.
Ik kreeg niets waarom ik had gevraagd, maar alles waarop ik had gehoopt;
mijn – onuitgesproken – gebeden werden, bijna ondanks mijzelf, verhoord.
Ik ben van alle mensen het meest rijkelijk gezegend.

Een anonieme Amerikaanse soldaat

 

The candle burns

The candle burns,
but for how long?
Loneliness, loss,
exile, grief
May move the suf’frer into song
That like the candle’s bright but brief.
The love moth
seeks the flame
that men must light
and light again.

Blackford, Richard & Tony Harrison (2001). Voices of Exile: Epilogue.

 

… anyway

People are often unreasonable, illogical and self-centred.
Forgive them anyway.

If you are kind, people may accuse you of selfish, ulterior motives.
Be kind anyway.

If you are successful, you will win some false friends and some true enemies
Succeed anyway

If you are honest and frank, people may cheat you.
Be honest and frank anyway.

What you spend years building, someone could destroy overnight.
Build anyway.

If you find serenity and happiness, they may be jealous.
Be happy anyway

The good you do today, people will forget tomorrow.
Do good anyway.

Give the world the best you have, and it may never be enough
Give the world the best you have anyway.

You see, in the final analysis,
it is between you and God;
It was never between you and them anyway.

Mother Teresa (oorspronkelijke bron onbekend)

 

From Four Quartets

I said to my soul, be still and wait without hope
For hope would be hope for the wrong thing:
Wait without love
For love would be love of the wrong thing;
there is yet faith
But the faith and the love and the hope are all in the waiting.
Wait without thought, for you are not ready for thought:
So the darkness shall be the light,
and the stillness the dancing.

T.S. Eliot

 

Serenity Prayer

God, grant me the serenity to accept the things I cannot change,
The courage to change the things I can,
And wisdom to know the difference.

Reinhold Niebuhr

 

Francisco Tanzer

“In wezen zijn we allen een dichter,”
zei Tanzer en dichtte een woord.

De zanger die het hoorde,
zong het gedicht voort.

De danser, luisterend naar wat zich ontvouwde,
werd bewogen door ‘s levens wil.

En ik, die dit alles aanschouwde,
werd van binnen stil.

Anja Strik