Home

Anja Strik heet je welkom bij Het Zesde Geluk

Speelruimte en praktijk voor bewuste zelfontplooiing

Je kunt jezelf niet tot lachens toe kietelen. Dat kan alleen een ander.
Ad de Keyzer

kennisgeving 9 juli 2015, laatste bewerking 25 augustus 2016

Deze website wordt geleidelijk aan bewerkt tot een reflectie- en oefenruimte voor hen die graag zelfstandig op weg zijn in uitwisseling met een ander, m.a.w.

voor VRIJE METGEZELLEN

Ondersteuning daarbij is welkom in de vorm van in afstemming meedenken, mee ontwikkelen, feedback, technische ondersteuning wat betreft computer of programma’s (mogelijkheden, beheer, beveiliging).

Het proces om dit te realiseren, kent zijn eigen tijd. Het vordert, naar gelang de mate waarin ik er in kan investeren (vaardigheden, kennis, gezondheid, financieel).
Wat ik beoog is de tijd en ruimte die mij gegeven is in te zetten om een hartewens te vervullen; anderen ontmoeten daar waar het hart zich opent en het delen van vreugde die al het leven in zich draagt.

In de loop van het proces van bewerking kan de website op punten haperen, bijvoorbeeld doordat linken zijn gewijzigd en nog niet aangepast. Het zal niet altijd duidelijk zijn wat de oude opzet was en wat de nieuwe. Misschien lukt het je daar doorheen te kijken en dat wat voor jou van waarde is te ontdekken.

Tot zover de kennisgeving.

 

Ontmoeting, een vruchtbare bedding voor groei in zelfinzicht

Zelfontplooiing vormt de voedingsbodem voor zelfvertrouwen. Wat heb jij nodig om je eigen wijsheid, vreugde en kracht wakker te roepen?
Wil je meer inzicht in de relatie met jezelf en anderen en daarmee ongekende mogelijkheden aanboren, dan kun je

via deze site werkvormen verkennen en metgezellen ontmoeten om in alle vrijheid jezelf te ontplooien.

In gezamenlijkheid scheppen we een open speelruimte voor persoonlijke ontwikkeling vanuit een open dialoog met wat zich in je leven afspeelt.

Ontwikkelingsweg

Het doorleven van leegte zowel als de uitdrukking in vorm is het wezen van mens zijn. Op de ontwikkelingsweg werkt zich dat uit in pure aanwezigheid (cultuur van de stilte), zelfreflectie (meditatief zelfonderzoek), dialoog (communiceren vanuit mededogen), onverdeeld en onderscheidend bewustzijn (eenheid in verscheidenheid), energetisch lichaamsbewustzijn en een innige relatie met het wezen van bestaan waaruit een oprechte bewogenheid voortvloeit.
Er zijn ontelbaar vele kaders die het ontwikkelingsproces kunnen begeleiden en verdiepen. Mijn voorkeur gaat uit naar vormen die de eigen ervaring en het eigen onderscheidend vermogen als uitgangspunt nemen. Zo ben ik gekomen tot o.a. The WorkNonviolent Communication en het Presence Proces, Lectio Divina, meditatief lichaamswerk (o.a. hatha yoga), zintuiglijke verbeelding (bijv. ritueel, gebed, viering, zang, dans, creativiteit).

Waarom Het Zesde Geluk?

Uit de film The Inn of the Sixth Happiness  (De Herberg van het Zesde Geluk):
Er is een oud Chinees gebruik om elkaar vijf wijzen van geluk toe te wensen: voorspoed, een lang leven, gezondheid, deugdzaamheid en een vredige oude dag. Ieder mens heeft in zijn eigen hart te ontdekken wat het zesde geluk is.
De herberg van Het Zesde Geluk is een rust- en ontmoetingsplaats voor mensen op doorreis, waar men zich tevens laaft aan de verhalen die verteld worden.

Op deze wijze breng ik Het Zesde Geluk tot uitdrukking.

Mens-zijn is een herberg

Rumi (Jalal ad-Din Muhammad Rumi)

Mens-zijn is een herberg,
Elke ochtend arriveert er een ander,
Een vreugde, een depressie, een laagheid,
Een moment van bewustzijn daagt op
Als een onverwachte bezoeker.

Verwelkom en vermaak ze allen!
Behandel iedere gast met eerbied,
Al is het een schare verdriet
Die je huis heftig
Van zijn meubilair ontdoet.

Misschien ruimen ze je huis leeg
Voor een nieuwe verrukking,
De donkere gedachte,
De schaamte,
De boosaardigheid…

Treedt ze met een lach, bij de deur, tegemoet
En noodt ze binnen.
Wees dankbaar voor wie er komt;
Ieder van hen is immers gezonden
Als een leidsman (vrouwe)
Van boven